KHÁCH ĐẶT HÀNG

KHÁCH HÀNG.01 👇

TÌM MUA NHÀ XƯỞNG GÒ DẦU TÂY NINH - 20 TỶ -> 35 TỶ

KHÁCH HÀNG .02 👇

NHU CẦU KHÁCH CẦN MUA, THUÊ HOẶC SANG NHƯỢNG TRƯỜNG HỌC ĐỂ LÀM TRƯỜNG QUỐC TẾ

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🏫

👇

KHÁCH HÀNG. 03 👇

CẦN MUA LẠI NHÀ XƯỞNG CÓ CHỦ TRƯƠNG SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HOẶC MUA LẠI CÔNG TY VÀ CHỈ MUA Ở LONG AN

🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🏫

KHÁCH HÀNG.04 👇 

TÌM MUA QUẬN 2, THỦ THIÊM, THẢO ĐIỀN - 500 -> 1000 tỷ